Prvi na slovenskem tržišču smo uvedli avtomatsko sinhronizacijo z bančnimi računi vseh bank v EU v skladu z EU direktivo PSD2. Na ta način lahko avtomatiziramo uvoz bančnih izpiskov in zapiranje odprtih terjatev brez potrebe po prenašanju datotek iz elektronskega bančništva.

Kaj je potrebno urediti v programu e-racuni.com, da povezava deluje tudi vam?

Avtomatsko povezavo z banko lahko vzpostavi kdorkoli, ki ima dostop do bančnega računa na način, da v meniju Banka – Bančni računi klikne na “Poveži z banko” in sledi postopku povezovanja.

Kako urediti povezavo z banko, v kolikor oseba z dostopom do bančništva ne uporablja aplikacije, uvoz pa bi vseeno želeli za namen zapiranja terjatev in/ali knjiženja izpiskov?

V kolikor oseba, ki ima dostop do bančnega računa ne uporablja programa e-racuni.com, ga pa uporabljajo ostali zaposleni v podjetju ali/in računovodstvu, je ravno tako mogoče vzpostaviti povezavo z banko. V tem primeru se osebi, ki ima dostop do bančnega računa pošlje povezava za avtorizacijo (slika spodaj) in sledi korakom avtorizacije ter uspešno vzpostavi povezavo med e-racuni.com in banko.

Po vzpostavitvi povezave z banko, bo le ta ostala aktivna 90 dni. Po poteku 90 dni je potrebno ponovno izvesti avtorizacijo s katero se programu podaljša dostop do podatkov na računu. O poteku avtorizacije bo program osebo, ki je izvedla avtorizacijo predhodno pravočasno obvestil preko elektronske pošte in poslal povezavo za podaljšanje avtorizacije. 

Kakšne so prednosti neposredne povezave aplikacije za poslovodenje podjetij www-e-racuni.com z vašo banko?

  • Prihranite čas, ki ga potrošite za vstop v banko in administracijo izpiskov in ga izkoristite za povišanje učinkovitosti vašega podjetja.
  • Takojšnji vpogled v že plačane dokumente in stanje odprtih terjatev na pregledu izdanih računov, ponudb.
  • Pohitritev odpošiljanja paketov in/ali opravljanja storitev, ki so pogojene s prejetim plačilom.

V skladu z omenjeno direktivo PSD2 je mogoč tudi uvoz izpiskov iz PayPal in Revolut. Več o sami novosti in prednostih povezave z banko smo opisali tudi na naslednji strani navodil: avtomatski uvoz bančnih izpiskov.

Kako urediti avtomatski uvoz izpiskov, v kolikor vaše banke še ne najdete na seznamu za povezavo z e-racuni.com?

Dokler še ni možna povezava preko PSD2, je avtomatski uvoz izpiskov mogoč na naslednje načine:

  • Prejem elektronskega izpiska v knjigo prejete pošte. V kolikor vaša banka omogoča pošiljanje izpiska v formatu ISO SEPA XML na e-poštni naslov, jim lahko posredujete e-poštni naslov od knjige prejete pošte ter si na ta način omogočite avtomatski uvoz izpiska. E-poštni naslov za prejem v knjigo prejete pošte je: vaša_davčna_številka@e-racuni.com.
  • Uvoz izpiska preko komunikacijskega vmesnika ZBS B2B, ki ga je predpisalo Združenje bank Slovenije. Vse, kar je potrebno za aktivacijo uvoza izpiskov preko ZBS B2B je izpolnjena pristopna izjava. Za v naprej pripravljeno izjavo se obrnite na uporabniško podporo na e-poštni naslov podpora@e-racuni.com.
    Izpolnjeno pristopno izjavo predate vašemu referentu na banki. V kolikor referent ni seznanjen z zadevo, ga napotite na spletno stran https://www.zbs-giz.si/zbs-b2b/, kjer je predstavljen standard in objavljen pristopni dokument.
  • Avtomatski uvoz izpiskov v knjigo prejete pošte s programom “Document uploader”. Program se lokalno namesti na vaš računalnik in preprosto pošilja izpiske v PDF in XML formatu iz določene mape na vašem računalniku na naš strežnik v knjigo prejete pošte. Omenjenega avtomatizma se lahko tako poslužujejo vse stranke, ki shranjujejo izpiske lokalno na računalnik. V praksi se uporablja predvsem za izpiske iz mape, kamor vam jih Halcom tudi odlaga.
  • Avtomatski uvoz izpiskov v knjigo prejete pošte preko API vmesnika. Možnosti se poslužujejo računovodski servisi, ki si na Windows računalniku nastavijo skripto za avtomatski prenos datotek izpiskov v formatu PDF in XML iz določene lokacije na računalniku v knjigo prejete pošte za vse svoje stranke (npr. za Hal E-Bank B2B uporabnike). Za možnost vklopa se obrnite na uporabniško podporo na e-poštni naslov podpora@e-racuni.com.
  • Za uporabnike plačilnega sistema Stripe je na voljo neposredna povezava s sistemom Stripe in s tem avtomatski uvoz izpiskov.

Kako uvoziti izpiske v program v kolikor vaša banka ne podpira nobenega izmed navedenih avtomatizmov?

Uvoz bančnih izpiskov lahko uredite kar iz datoteke v strukturi ISO SEPA XML posamično ali masovno (uvoz ZIP datoteke).

Izpiske vseh ostalih ponudnikov, ki omogočajo izpiske v poljubnem tabelaričnem formatu (Excel, CSV, itd.) pa je mogoče uvoziti s pomočjo čarovnika za uvoz izpiskov.

Razumemo, da je vam uporabniku dragoceno prihraniti čas z uvozi podatkov v program, zato smo v aplikaciji e-racuni.com podprli zelo preprost in hiter način uvoza datotek. Datoteko izpiska lahko tako na način “povleci in spusti” (drag and drop) zelo enostavno uvozite v knjigo prejete pošte ali na pregled in iskanje bančnih izpiskov.

Ročni uvoz izpiska se uporablja le do trenutka, ko bo vaša banka omogočila avtomatizem na katerega koli izmed zgoraj navedenih (PSD2, ZBS B2B…) načinov. Aplikacija e-racuni.com že sedaj podpira vse tehnološke kanale, ki jih omogoča vaša banka.