VABILO NA WEBINAR

Ponujamo vam možnost, da se v najkrajšem možnem času naučite kako uporabljati program www.e-racuni.com in se ob tem seznanite z vsem kar potrebujete za samostojno vodenje knjigovodstva.

Webinar: Osnovne nastavitve v programu e-racuni.com in fakturiranje

Prijavite se na webinar na katerem se bomo posvetili osnovam dela s sistemom e-racuni.com:

v ponedeljek, 17. junija 2024, ob 10.00 uri v živo iz udobja vašega doma ali pisarne

Okvirno trajanje posameznega webinarja je cca. 1 h.

Število mest je omejeno, zato prosimo za čimprejšnjo najavo vaše udeležbe.

Tema in oris obravnavane vsebine:

 • nastavitve uporabnika,
 • nastavitve podjetja (vnos poslovne enote, skladišč, stroškovnih mest, številčenje dokumentov, videz dokumentov),
 • dodeljevanje uporabniških dostopov in podjetij,
 • vnos bančnih računov,
 • aktivacija davčne blagajne,
 • sinhronizacija s spletnimi trgovinami,
 • vnos podatkov o kupcih in dobaviteljih,
 • izstavitev ponudb, računov, avansnih računov, dobropisov,
 • vnos podatkov o zaposlenih,
 • pisanje potnih nalogov za službena potovanja v Sloveniji in v tujini,
 • obračun potnih stroškov (kilometrin in dnevnic) za Slovenijo in tujino.

Webinar: Zaloge in proizvodnja

Prijavite se na webinar na katerem vam predstavili možnosti in načine uporabe modula za vodenje zalog in materialnega poslovanja:

v torek, 18. junija 2024, ob 10.00 uri v živo iz udobja vašega doma ali pisarne

Okvirno trajanje posameznega webinarja je cca. 1 h.

Število mest je omejeno, zato prosimo za čimprejšnjo najavo vaše udeležbe.

Tema in oris obravnavane vsebine:

 • vnos artiklov, materiala, izdelkov in storitev,
 • vnos prevzemnic in kalkulacij cen,
 • vnos prejetih računov in dobropisov,
 • pregled stanja zalog,
 • izdelava medskladiščnih prenosov in konsignacij,
 • vnos nivelacij,
 • priprava popisa zalog,
 • vnos kosovnic in izdelava delovnega naloga
 • EDI izmenjava podatkov z velikimi poslovnimi sistemi.

Webinar: Kadrovska evidenca in plače

Kadrovski sistem e-racuni.com je sodobna rešitev in ponuja izčrpno evidenco zaposlenih ter celovito podporo pri delu s kadri. Dopolnjuje ga zmogljiv in izjemno prilagodljiv modul za obračun plač.

Prijavite se na webinar na katerem se boste seznanili z obračunom plač in drugih prejemkov ter kadrovsko evidenco, ki je ena izmed z zakonom predpisana evidenca:

v sredo, 19. junija 2024, ob 10.00 uri v živo iz udobja vašega doma ali pisarne

Okvirno trajanje posameznega webinarja je cca. 1 h.

Število mest je omejeno, zato prosimo za čimprejšnjo najavo vaše udeležbe.

Tema in oris obravnavane vsebine:

 • obračun plač in vseh drugih vrst osebnih prejemkov za podjetja in javni sektor,
 • prilagodljiva plačilna lista in avtomatski izračuni na podlagi uporabniško definiranih parametrov plačnega sistema organizacije,
 • delitev stroškov dela na več stroškovnih mest,
 • priprava vseh davčnih in statističnih obrazcev ter zahtevkov za refundacije,
 • prikaz postopka elektronske oddaje obrazcev na eDavke, AJPES, eVEM in eBOL,
 • mobilna evidenca prisotnosti na delu za stranke,
 • kadrovska evidenca in evidenca dopustov,
 • izpis plačilne liste v tujih jezikih.

Webinar: Glavna knjiga in banka

Namenjen je osebam in podjetjem, ki vodijo poslovne knjige in obračunavajo DDV ter želijo imeti pravilno in dosledno urejeno davčno knjigo.

Prijavite se na webinar na katerem bomo predstavili zasnovo glavne knjige s saldakonti in prikazali  nastavitve in uporabo avtomatskega knjiženja:

v četrtek, 20. junija 2024, ob 10.00 uri v živo iz udobja vašega doma ali pisarne

Okvirno trajanje posameznega webinarja je cca. 1 h.

Število mest je omejeno, zato prosimo za čimprejšnjo najavo vaše udeležbe.

Tema in oris obravnavane vsebine:

 • nastavitve glavne knjige,
 • ročno in avtomatsko knjiženje dokumentov,
 • kreiranje plačilnih nalogov,
 • avtomatski uvozi bančnih izpiskov in plačil
 • likvidacija izpiskov,
 • pregled odprtih postavk in avtomatsko opominjanje,
 • obračun DDV, OSS/IOSS, rekapitulacijsko poročilo in poročilo o dobavah,
 • vnos osnovnih sredstev in obračun amortizacije,
 • obračun obresti,
 • priprava bilance stanja in izkaza poslovnega uspeha.

DA, prijavljam se na webinare


Osnovne nastavitve in fakturiranjeZaloge in proizvodnjaKadrovska evidenca in plačeGlavna knjiga in banka

Osnovne informacije o izvedbi webinarjev:
Okvirno trajanje posameznega webinara je 90 minut. Webinar bo potekal v videokonferenčnem okolju Zoom, povezavo boste prejeli 30 minut pred pričetkom webinara.

Cena in pogoji udeležbe:

Za vse nove naročnike našega programa, kot tudi za novo ustanovljena podjetja, ki koristijo ponudbo brezplačne uporabe programa www.e-racuni.com, so uvajalni webinarji BREZPLAČNI.

Prijavite pa se lahko tudi ostali, ki ste že naši naročniki in bi želeli izobraževanje novih kadrov. V tem primeru je udeležba na uvajalnem webinarju plačljiva in znaša 30,00 € + DDV na osebo. Kotizacijo za udeležbo na uvajalnem webinarju vam bomo obračunali skupaj z naročnino.

Če niste naš naročnik in uporabljate program www.e-racuni.com preko svojega računovodskega servisa, pa bi se želeli udeležiti uvajalnega webinarja, je udeležba na webinarju plačljiva in znaša 30 € + DDV na osebo. Plačilo po predračunu.

Nudimo 20% popust za večje število (3+) hkrati prijavljenih udeležencev ali terminov.

Za vsa dodatna vprašanja in informacije smo vam na voljo na e-naslovu:

 • podpora@e-racuni.com
 • ali na telefonski številki 02 3000135 (v času delovnika od 8. do 16. ure)