V poletnih mesecih smo objavili blog na temo sprememb pravilnika pri obračunu DDV na področju spletnega nakupovanja in B2C prodaje. Za lažje razumevanje in pravilno uporabo različnih vrst prodaje v ta namen smo tokrat za uporabnike multiVAT modula, ki omogoča izstavljanje računov končnim potrošnikom znotraj EU skladno s posebno ureditvijo sistema VEM ter nudi vso potrebno podporo za lažji in hitrejši obračun DDV za poročanje OSS ali IOSS, pripravili podrobnejši opis posameznih primerov uporabe pravilne vrste prodaje v različnih  situacijah v praksi.

Branje članka priporočamo vsem, ki ta modul že uporabljate ali ga še boste, saj je naš namen tokrat odgovoriti na najbolj pogosta vprašanja z novimi pravili DDV.

Primer 1: Prodaja elektronske storitve končnemu kupcu iz države članice EU.

V primeru, ko obračunate opravljeno elektronsko storitev končnemu potrošniku iz druge države članice EU (npr. Nemčija), izberete vrsto prodaje:

Prodaja elektronskih storitev v drugih članicah EU (Obračun tujega DDV)

V programu bi za končnega potrošnika iz npr. Nemčije bila nastavitev vrste prodaje na dokumentu naslednja:

01

Pred 01.07.2021 je ta vrsta prodaja uporabila za poročanje v Mini VEM (MOSS), sedaj pa je ta del poročanja v sistem OSS.

Kljub temu, da se gre za prodajo elektronskih storitev, je to storitev in bi se lahko uporabila tudi vrsta prodaje:

“Prodaja storitev končnim potrošnikom v EU (OSS)”

V programu bi tako končnega potrošnika iz npr. Nemčije bila nastavitev vrste prodaje na dokumentu lahko tudi naslednja:

02

Takšen primer prodaje storitev se poroča v obračun DDV v EU sistemu OSS in se ne vključi v obračun domačega DDV.

Za razliko, ko bi bil kupec zavezanec za DDV iz druge države članice EU, bi za enako opravljeno elektronsko storitev, izbrali vrsto prodaje “Oproščen promet – storitve v EU, od katerih plača DDV prejemnik”.

Primer 2: Prodaja storitev končnemu kupcu iz države članice EU.

V primeru, ko obračunate opravljeno storitev končnemu potrošniku iz druge države članice EU (npr. Češka), izberete vrsto prodaje na dokumentu:

“Prodaja storitev končnim potrošnikom v EU (OSS)”

V programu bi za končnega potrošnika iz npr. Češke bila nastavitev vrste prodaje naslednja:

03

Kot smo omenili v “Primer 1” lahko pod to vrsto prodaje poročamo tudi elektronske storitve končnemu potrošniku (pred 1.7.2021 se je to poročalo v ureditvi MOSS).

Takšen primer prodaje storitev se poroča v obračun DDV v EU sistemu OSS in se ne vključi v obračun domačega DDV.

Za razliko, ko bi bil kupec zavezanec za DDV iz druge države članice EU, bi za enako opravljeno storitev, izbrali vrsto prodaje “Oproščen promet – storitve v EU, od katerih plača DDV prejemnik”.

Primer 3: Prodaja blaga končnemu kupcu iz države članice EU.

V primeru, ko obračunate dobavo blaga končnemu potrošniku iz druge države članice EU (npr. Avstrija), izberete vrsto prodaje na dokumentu:

“Prodaja blaga na daljavo končnim potrošnikom v EU (OSS)”

V programu bi na dokumentu izdanemu končnemu potrošniku iz npr. Avstrije bila nastavitev vrste prodaje naslednja:

04

Takšen primer dobave blaga se poroča v obračun DDV v EU sistemu OSS in se ne vključi v obračun domačega DDV.

Za razliko, ko bi bil kupec zavezanec za DDV iz druge države članice EU bi za enako opravljeno dobavi blaga, izbrali vrsto prodaje “Oproščen promet – dobava blaga znotraj EU”.

Primer 4: Prodaja blaga končnemu kupcu iz države članice EU v primeru, ko se blago nahaja v isti članici EU, kot končni kupec.

Obračun dobave blaga končnemu potrošniku iz druge države članice EU (npr. Italija), blago pa je v vaši lasti in locirano ravno tako v Italiji. V tem primeru, to ni del poročanja v obračun DDV po sistemu OSS/IOSS.

Za tovrstno prodajo mora biti vaše podjetje registrirano za obračun tujega DDV v Italiji.

V programu bi v tem primeru na računu za končnega potrošnika iz države članice EU (Italija) izbrali naslednjo vrsto prodaje:

Zajeta slika

Osnova takšne dobave se poroča v domač obračun DDV. Znesek DDV pa poročamo v državi, kjer smo registrirani za obračun DDV (v tem primeru Italija).

Primeri transakcij vključenih v odločbo o domnevnemu dobavitelju

Vaše podjetje je lahko tudi domnevni dobavitelj, ki omogoča nato osnovnemu dobavitelju prodajo blaga iz določene lokacije. Za lažje razumevanje bomo najprej razložili kaj pomenijo pojmi, ki se v nadaljevanju uporabljajo v opisanih primerih:

 • Domnevni dobavitelj: je davčni zavezanec (vaše podjetje), ki ni dejanski dobavitelj določenega blaga, ampak omogoča dobavo, zato se (samo) za namene DDV obravnava kot dobavitelj. Domnevni dobavitelj omogoča dobavo blaga med dejanskim dobaviteljem (osnovnim dobaviteljem) in kupcem z uporabo elektronskega vmesnika (npr. trga, spletne platforme, portala itd.).
 • Dejanski dobavitelj: je osnovni dobavitelj, kateremu domnevni dobavitelj omogoča prodajo blaga preko elektronskega vmesnika (npr. trga, platforme, portala itd.) in nato lastno blago odpošlje iz določene lokacije.
 • Končni potrošnik: je kupec, ki ni poslovni subjekt in za katerega poznamo državo v katero se bo blago posredovalo.
 • Lokacija blaga: predstavlja lokacijo skladiščenja blaga in je pomembna informacija za določanje vrste prodaje.

Primer 5: Vaše podjetje omogoča prodajo dobavitelju s sedežem izven EU preko spletne platforme. Blago se odpremi iz države izven EU končnemu kupcu v EU in ne presega vrednosti 150 EUR.

V tem primeru je dejanski dobavitelj podjetje izven EU (primer: kitajsko podjetje), lokacija blaga je Kitajska in prodaja preko vašega elektronskega vmesnika in je v tem primeru vaše podjetje domnevni dobavitelj. Blago naroči končni potrošnik iz Slovaške.

 • Domnevni dobavitelj: vaše podjetje – zavezanec za DDV v Sloveniji
 • Dejanski dobavitelj: podjetje iz Kitajske (lastnik blaga)
 • Končni potrošnik: iz Slovaške (v EU)
 • Lokacija blaga: na Kitajskem (izven EU)

Izberete naslednjo vrsto prodaje:

06

Takšna dobava se poroča v obračun DDV (IOSS) in se ne vključi v obračun domačega DDV.

Primer 6: Vaše podjetje omogoča prodajo dobavitelju s sedežem izven EU preko spletne platforme. Blago se odpremi iz druge države članice EU končnemu kupcu v spet drugo državo članico EU.

V tem primeru je dejanski dobavitelj podjetje izven EU (primer: kitajsko podjetje, ki je lastnik blaga), lokacija blaga je Slovaška in prodaja preko vašega elektronskega vmesnika. V tem primeru je vaše podjetje domnevni dobavitelj. Blago naroči končni potrošnik iz Avstrije.

 • Domnevni dobavitelj: vaše podjetje – zavezanec za DDV v Sloveniji
 • Dejanski dobavitelj: podjetje iz Kitajske (lastnik blaga)
 • Končni potrošnik: iz Avstrije(v EU)
 • Lokacija blaga: v Slovaško (v EU)

V programu bi v tem primeru na računu za končnega potrošnika iz druge države članice EU (Avstrija) izbrali naslednjo vrsto prodaje:

04

Takšna dobava se poroča v obračun DDV (IOSS) in se ne vključi v obračun domačega DDV.

Več o samih nastavitvah ob registraciji v sistem OSS in/ali sistem IOSS si lahko preberete na naslednji povezavi do navodil za obračun tujega DDV: za navodila kliknite tukaj.

Vse uporabnike, ki vstopate v EU sistem OSS in funkcionalnosti še nimate aktivirane prosimo, da nas za vklop funkcionalnosti kontaktirate na podpora@e-racuni.com.