V skladu s spremembami v zakonodaji na področju DDV, katere začno veljati s 1.7.2021 in se navezujejo na posebne postopke obdavčitve dobave blaga in storitev na daljavo (e-trgovanje), je v spletni aplikaciji e-racuni.com na voljo podpora za izstavljanje računov in obračun DDV v tujih davčnih stopnjah ter vsa povezana poročila za elektronsko ureditev OSS in IOSS.

Z zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) so predpisane uredbe o naslednjih posebnih postopkih obdavčitve:

 1. Posebna ureditev za storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki nimajo sedeža v Uniji (neunijska ureditev VEM).
 2. Posebna ureditev za prodajo blaga na daljavo znotraj Unije, za dobavo blaga v državi članici preko elektronskih vmesnikov, ki omogočajo dobavo in za storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki imajo sedež znotraj Unije, vendar ne v državi članici potrošnje (unijska ureditev VEM).
 3. Posebna ureditev za prodajo na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga (uvozna ureditev VEM).
 4. Posebna ureditev za prijavo in plačilo uvoznega DDV.

Kaj omogoča elektronska ureditev OSS?

Elektronska ureditev OSS bistveno poenostavi poročanje in plačilo obveznosti DDV. Davčnim zavezancem omogoča izpolnitev obveznosti poročanja DDV vsem državam članicam Unije v eni državi članici na način, da se po sistemu OSS (t.i. “vse na enem mestu”) vsi podatki samodejno prenesejo v države članice v katerih imajo dobave obdavčljive.

OSS elektronska ureditev davčnim zavezancem omogoča naslednje:

 • elektronska registracija v EU sistem OSS kot zavezanca za DDV v eni državi članici za prodajo blaga in storitev na daljvano v Unijo (namesto posamezne registracije v vsaki državi članici v kateri se izvrši dostava);
 • registracija in plačilo DDV-ja z eno prijavo za koledarsko tromesečje;
 • Sodelovanje z davčno upravo v svoji državi članici v maternem jeziku.

Uporaba posebnega postopka obdavčitve in poročanja preko EU sistema OSS je opcijska za davčnega zavezanca (možnost, ne pa obveznost). Zahtevek za registracijo v posebno unijsko ureditev VEM davčni zavezanec predloži davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

Davčni zavezanci, ki se ne odločijo za tovrstno poročanje in se ne registrirajo v sistem OSS ali pa za to ne izpolnjujejo pogojev, so se primorani registrirati za poročanje obračuna DDV v vsaki državi članici v kateri je kraj obdavčitve dobav, katere opravijo.

Predpisan je enotni prag – skupna vrednost opravljenih storitev ali dobavljenega blaga v znesku 10.000,00 € za vse države članice, ki velja na:

 • telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronsko opravljene storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci v drugih državah članicah,
 • prodajo blaga na daljavo znotraj Evropske unije.

V trenutku, ko podjetje prag prestopi, postane kraj obdavčitve kraj bivanja prejemnika storitev in kraj, kjer se vrši dobava blaga do kupca (DDV se obračuna po tuji davčni stopnji, ki velja v državi v kateri dobava blaga/storitev vrši). Po prestopu praga se lahko davčni zavezanec registrira za uporabo OSS. V primeru, da tega ne želi pa se more registrirati za poročanje DDV v vsaki državi članici, kjer je kraj obdavčitve njegovih dobav storitev/blaga.

Posebna ureditev za prodajo na daljavo iz tretjih držav – uvozna ureditev VEM (IOSS) omogoča plačilo DDV za pošiljke do 150 EUR preko vlaganja davčnih obračunov:

 • ureditev lahko uporablja vsak davčni zavezanec, ki ima sedež v EU in prodaja na daljavo iz tretjih držav uvoženo blago (mogoče preko posrednika),
 • uporaba individualne identifikacijske številke DDV (IOSS številka),
 • DDV obveznost nastane v trenutku dobave v državi članici potrošnje in po stopnji te države,
 • vložitev mesečnega DDV obračuna v državi članici identifikacije,
 • država članica identifikacije nakaže DDV vsaki državi članici potrošnje najkasneje 20 dni po koncu meseca, v katerem je bilo prejeto plačilo.

Več o posebnemu postopku obdavčitve in registraciji si lahko preberete na straneh spletne strani eDavki oz. sorodne povezave do strani Finančne uprave: Registracija v posebno unijsko ureditev VEM (OSS)

Kako lahko v e-racuni.com vključite sistem OSS in IOSS v poslovanje?

V spletni aplikaciji e-racuni.com smo v namen izstavljanja računov za prodajo blaga in storitev na daljavo z uporabo posebnih davčnih postopkov dodali naslednje vrste prodaje:

 • Prodaja blaga na daljavo končnim potrošnikom v EU (OSS)
 • Prodaja storitev končnim potrošnikom v EU (OSS)
 • Prodaja na daljavo iz tretjih držav uvoženega blaga končnim potrošnikom v EU (IOSS)

Istočasno je podprt obračun OSS in IOSS s pripadajočimi poročili.

Vse zgoraj našteto je podprto v modulu MULTI VAT. Za vse naročnike, ki modul že uporabljate za obračun tujega DDV, bodo spremembe že samodejno vključene.

Za naročilo modula nas kontaktirajte na mail podpora@e-racuni.com ali tel. št. 02/3000 135.

Opis in uporabo nove funkcionalnosti v spletni aplikaciji e-racuni.com si lahko podrobno preberete v pripravljenih online navodilih s klikom na naslednjo povezavo: Obračun tujega DDV.